непотврдено

Neisplateni plati I pridonesi

01:31 Jan 28 2017 Prilep

Опис на случката
Drustvoto XX - XX od gradot X ne im isplaka Na vrabotenite nitu plati nitu pridonesi, isto taka prikriva danok ne davaat fiskalni, nema voda I se e nehigiensko
Линк за вести
Дополнителни Информации

Кредибилитет: UP DOWN 0
Коментари
Administrator (Feb 28 2017)
Почитувани, во вашиот случај можете да го направите следното: 1. Во врска со платите и придонесите и тоа што одите на работа, а вие и колегата сте непријавени, можете: - да поднесете тужба до надлежниот суд со која ќе барате да ви се исплатат неисплатените плати и придонеси. Ќе имате трошоци за составување на тужба кај адвокатот и за судска такса (износите се пропишани со тарифата на следниот линк bit.ly/2jLkZcd). Доколку го добиете спорот овие трошоци ќе ви ги исплати тужената страна. Во консултација со адвокатот, трошоците кон него можат да му се исплатат откако ќе заврши спорот. - да пријавите во Државниот инспекторат за труд дека одите на работа, а работодавецот во меѓувреме ве одјавил без ваше знаење. При тоа не заборавајте да му споменете дека вие и колегата пријавувате со цел да избегнете казни. Пријавувањето можете да го направите со јавување на телефонскиот број 151 31 или преку формата достапна на следниот линк dit.gov.mk/index.php на левата страна. 2. Во врска со неиздавањето на фискални сметки, случајот можете да го пријавите во УЈП на телефон 198 или на формата на овој линкwww.ujp.gov.mk/mk/kontakt/category/592 3. Нехигиенските услови можете да ги пријавите во Државниот санитарен и здравствен инспекторат на телефон 02/ 31 12 500 локал 104 4. Наплаќањето по различни цени се пријавува до Државниот пазарен инспекторат преку контакт формата на овој линкbit.ly/2jmraDN или на телефон 048/ 427 450 и 048/ 422 644. Пријавите до инспекторатите можете да ги направите и анонимно, но за таа до Државниот инспекторат за труд препорачливо е да се претставите за да се избегне казна за вас и колегата. Слободно контактирајте не доколку ви требаат дополнителни совети. Со почит, Транспаренси Интернешнл - Македонија
Рангирање на коментарот: UP DOWN
0
Оставете коментар
Име:
E-пошта:
Коментари:
Сигурносен код:
15 + 5 =

Дополнителни пријави

sklad vo ubrana zona ! Na javen parking XX

13:04 Nov 04, 2015

prilep, 0 Kms

Нелегална видеопродукција

13:47 Oct 25, 2017

Прилеп, 0 Kms

neizdavanje na fiskalni smetki

01:42 Nov 04, 2014

Прилеп, 0.02 Kms

КОРУПЦИЈА СО ЛИЦЕНЦИ И ИНСПЕКЦИИ

13:24 Nov 25, 2011

Прилеп, 0.72 Kms