непотврдено

KORUPCIJA

11:31 Jan 1 2018 Гостивар

Опис на случката
Prijavu za korupcija vo uciliste vo x selo x.

PRIJAVA ZA DIREKTORA x x ,CLANOVE SAVETA x,x,x,I LOKALNI SERIFI x,x SA SINOM.

Nepostovanje zakona za objavu konkursa /nisu objavleni svi slobodni radna mesta.
Director nema kompetencii zato sto e prodaden na nekoliko lica I raboti kako tie nareduvat.
Director za da sacuva svoja stolica ke prima na rabota lica spored vece napravena lista.
Nepostovanje zakona za adekvatni nastavnici.
Familijarni vrabotuvanja.DIREKTOR /ZAPOSLJAVA SNAHA,CLAN SAVETA ISTO SNASU,CLAN SAVETA SINA,PREDSEDNIK OPSTINE ZAPOSLJAVA SVOJU SEKRETARICU IZ OCEVE FIRME ZA NASTAVNICU. VECE SE ZNA KO CE DA SE ZAPOSLI.
NETRANSPARENTNI RABOTA NA SINDIKAT.
ZEMANJE PARI ZA VRABOTUVANJE OD STRANA NA DIREKTOR /x x/3000 EVRA
POSTOJE FALS DIPLOME ZA VEC ONI KOJI RABOTI.
UZIMANJE PARI OD STRANSTVO BEZ TRANSPARENTNOSTI ,DIREKTOR I MJEGOVA GRUPA.
TREBA STOPIRATI OGLASOT , DA SE ISPITA STVAR PA DRUGA KOMISIJA DA IZVRSI RABOTA.
HITNO DA SE INTERVENIRA POSTO OGLAS TRAJE JOS DAN /DVA.
Линк за вести
Дополнителни Информации

Кредибилитет: UP DOWN 0
Коментари
Transparency International Macedonia (Jan 24 2018)
Почитуван г-дин x, Од пријавата што ни ја доставувате и по преглед на огласите објавени на страната на Агенцијата за вработување на РМ и електронксите средства за јавно информирање претпоставуваме дека веројатно се работи за оглас бр. xxxx-xx/xx за вработување на наставен кадар во ОУ „x“ во с. x објавен на xx.xx.xxxx година на страната www.najdirabota.com.mk. Постапката за избор на кандидати се уште не е завршена, така што не можеме да оценуваме дали е запазена законската постапката за вработување. Доколку дознаете дека има вработувања на работни места за кои не е објавен јавен оглас ке треба дополнително да не информирате. Согласно Законот за основно образование чл.83 ст.2 Консолидиран текст доколку на огласот не се јави лице кои ги исполнува условите утврдени со законот, работен однос на определено време до карајот на годината можат да засноваат наставници кои не ги исполнуваат условите. Сепак за да ја оцениме оваа постапка мора да истата да заврши изборот на кандидатите за вработување. Во однос на наводите за постоеење на непотизам во вработувањата како вработувања на членови на семејство или роднини, како и постоеење на хронизaм односно давање предност во вработувањето на свои блиски луѓе ве замолуваме да ни опишете поконкретно: Кога се случило тоа? За кои работни места станува збор? Дали имало претходно јавен оглас за тие вработувања?. По однос на наводите дека директор x x зема пари како мито за вработување важно е да има лице кое би посведочило пред полицијата дека му било побарано мито за вработување. Исто така во однос на пријавата за нетранспарентност во финансиското работење на училиштето ке ни бидат потребни повеке информации. Со оглед на тоа дека телефонскиот број што сте го доставиле е неважечки, Ве молиме да не контактирате на нашиот телефонски број 3 217 000 од понеделник до петок од 9:00 до 17:00 часот или да ни одговорите на нашиот имејл info@transparency.mk.
Рангирање на коментарот: UP DOWN
0
Оставете коментар
Име:
E-пошта:
Коментари:
Сигурносен код:
16 + 8 =

Дополнителни пријави

Заем на туѓ грб

13:53 Sep 24, 2015

Гостивар, 0 Kms

Мито-полагање за возачка

15:04 Jan 25, 2017

Гостивар, 0 Kms

Нелегален домашен бизнис

01:11 Nov 05, 2017

Гостивар, 0 Kms

Manipulacija so otpad

11:58 Dec 06, 2017

Гостивар, 0 Kms

Ефективност!

10:56 Sep 25, 2012

Гостивар, 0.29 Kms