непотврдено

Moscaktimin e seancës të parë gjyqsore

15:27 May 5 2017 Неготино

Опис на случката
Kam një lëndë gjyqsore me një ndërmarrje ndërtimore nga X. Kam parashtruar padi private në Gjyqatë temelore në X bashkë me vlerësim të rregullt përgatitur nga vlerësuesi ndërtimor për objekt të papërfunduar, punë jokualitative dhe mosrespektimi i afatit për përfundimin e objiktit ndëritmor dhe as që është caktuar seanca e parë. Padia ishte paraqitur në djetor në viti e kaluar. Jam e interesuar se sa kohe mund të zgjasë afati ligjor dhe a është kjo nën kompetencat tuaja.
Линк за вести
Дополнителни Информации

Кредибилитет: UP DOWN 0
Коментари
Transparency International Macedonia (May 5 2017)
Të nderuar, Ju falënderojmë për kërkesën tuaj. Duam të përmendim me qëllim qe të keni trajtim adekuat nga ana jonë, do të na nevojiten informata shtesë nga ana juaj, të na dërgoni një kopje nga padia е cila është lëndë nga kjo kërkesë. Njëkohësisht ju mund të na kontaktoni në numrin telfonik 3 217 000 ose në email në adresën e mëposhtme info@transparency.mk. Sinqerisht Transparency International Maqedoni
Рангирање на коментарот: UP DOWN
0
Оставете коментар
Име:
E-пошта:
Коментари:
Сигурносен код:
13 + 6 =

Дополнителни пријави

парична помош за нега на друго лице

09:33 Sep 30, 2013

Неготино, 0 Kms

Нарушен углед

19:24 Feb 20, 2015

Неготино, 0 Kms

Нелегално здружение

12:43 Jul 14, 2011

Неготино, 0.63 Kms

Нерегуларности при купување на земјиште

13:21 Feb 15, 2016

Кавадарци, 5.53 Kms

traffice police

13:41 Aug 04, 2013

Демир Капија, 9.36 Kms