непотврдено

Пасивен инспекторат за животна средина

03:31 Jun 14 2016 Македонски брод

Опис на случката
Инспекторот за животна средина не се сака да реагира и дозволува да се уништува природата. Се работи за Х Река, лева притока на реката Х, во близина на Х. Таа порано беше мрестилиште за риби, а сега во неа нема никаков жив свет. Нема ни риби, ни жаби, ни змии, ништо нема. Водата е бистра, ама ако поминете бос низ реката ќе ве чешаат нозете. Во близина на реката има две фабрики, Сувенир Самоков и Херба. Не знаеме дали нешто испуштаат во реката, ама се гледа дека некој ја уништува.
Линк за вести
Дополнителни Информации

Кредибилитет: UP DOWN 1
Оставете коментар
Име:
E-пошта:
Коментари:
Сигурносен код:
14 + 5 =

Дополнителни пријави

zdravstvo

22:25 Oct 09, 2013

Кичево, 13.03 Kms

zloupotreba na sluzbena dolznost

13:38 Jan 28, 2014

Кичево, 13.03 Kms

Izgradba na divogradba

12:29 Jun 23, 2017

Кичево, 13.71 Kms

Партиски вработувања

13:44 Nov 09, 2017

Кичево, 13.71 Kms