непотврдено

Prijava za neregurallno konkurencija i korupcija

00:25 Feb 13 2017 Дебар

Опис на случката
Liceto X.X shef vo prodavnicata na X vo grad X vo sorabotka so ispektorite na koi im dava pari(Korupcija) nosi bella tehnika na poravka vo grad X pri toa profitirajqi za sebe pari od toa, a so toa ni pravi necesna konkurencija na zanaetciite vo X gradot. Iako toa e sprotivno i so zakonite od prodavnicta na X toj bez oko da mu trepne si j terra bizniz na svoja raka, pri toa nashtetuvajqi gi zanaetciite koj rabotatat so bella tehnika. Da se prezemaat merki protiv ovoj prevarant koj im dava pari na inspektorite za da tera biznis za sebe. KORUPCIJA
Линк за вести
Дополнителни Информации

Кредибилитет: UP DOWN 0
Коментари
Administrator (Feb 28 2017)
Почитувани, Ви благодариме на пријавата. Ве известуваме дека од посочената фирма можат самите да бираат каде ќе ги сервисират производите согласно Законот за облигациони односи, така што со тоа не прави нелојална конкуренција. Имајќи ги предвид околностите наведени во вашата пријава, сметаме дека ова не е случај на корупција. Со почит, Транспаренси Интернешнл Македонија
Рангирање на коментарот: UP DOWN
0
Оставете коментар
Име:
E-пошта:
Коментари:
Сигурносен код:
11 + 5 =

Дополнителни пријави

Bribing for entering country

01:01 Dec 01, 2017

Дебар, 0 Kms

korupcija na sudski organi Debar

13:16 Sep 10, 2012

debar, 0.31 Kms

Nezakonito rabotenje

12:56 Apr 29, 2013

Дебар, 0.31 Kms

Neizdavanje Fiskalini Smetki

12:17 Oct 29, 2012

D.kosovrasti, 3.95 Kms

Izgradba na divogradba

12:29 Jun 23, 2017

Кичево, 21.92 Kms