Пријави Корупција https://transparency-watch.org/ Thu, 14 Dec 2017 13:09:25 GMT Вести за случајот Пријави Корупција Ushahidi Engine Neizdavanje fiskalna smetka i raboten nalog https://transparency-watch.org/reports/view/944 Wed, 15 Nov 2017 10:33:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/944 41.997346 21.427996 Инспекции/Лиценци / Inspections/Licenses / Inspektime/Licenca Нелегална обложувалница https://transparency-watch.org/reports/view/941 Mon, 13 Nov 2017 15:24:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/941 41.123098 20.801648 Даноци / Taxes / Tatime Инспекции/Лиценци / Inspections/Licenses / Inspektime/Licenca Izmama na internet https://transparency-watch.org/reports/view/940 Mon, 13 Nov 2017 15:22:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/940 42.132289 21.725694 Друго / Other / Të tjera Krazba na struja https://transparency-watch.org/reports/view/938 Thu, 09 Nov 2017 21:16:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/938 41.997346 21.427996 Здравство / Health / Shëndetësi Нелегален домашен бизнис https://transparency-watch.org/reports/view/924 Sun, 05 Nov 2017 00:11:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/924 41.802554 20.908938 Друго / Other / Të tjera Davanje usluga bez smetka https://transparency-watch.org/reports/view/922 Sat, 04 Nov 2017 10:20:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/922 41.997346 21.427996 Друго / Other / Të tjera Нелегална видеопродукција https://transparency-watch.org/reports/view/919 Wed, 25 Oct 2017 11:47:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/919 41.344083 21.552792 Даноци / Taxes / Tatime Prijava Koripcije Policije na granicnom prelazu https://transparency-watch.org/reports/view/921 Sun, 15 Oct 2017 21:55:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/921 42.132289 21.725694 Друго / Other / Të tjera Полиција / Police / Policia Царина / Customs / Dogana Неиздавање на фискална сметка https://transparency-watch.org/reports/view/939 Tue, 11 Jul 2017 16:17:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/939 41.997346 21.427996 Здравство / Health / Shëndetësi Стара чаршија x ќебапчилници https://transparency-watch.org/reports/view/890 Tue, 27 Jun 2017 11:54:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/890 41.123098 20.801648 Даноци / Taxes / Tatime Izgradba na divogradba https://transparency-watch.org/reports/view/888 Fri, 23 Jun 2017 10:29:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/888 41.512911 20.952506 Недвижности / Real Estate / Patundshmëri Пријава - злоупотреба на службена положба и овластување https://transparency-watch.org/reports/view/887 Wed, 14 Jun 2017 11:41:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/887 41.029677 21.329216 Јавни Набавки / Public Procurement / Blerjet publike Друго / Other / Të tjera Здравство / Health / Shëndetësi Судир на интереси / Conflict of interest / Konflikt interesash РЕКЕТ https://transparency-watch.org/reports/view/883 Sat, 27 May 2017 10:46:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/883 49.233083 28.468217 Инспекции/Лиценци / Inspections/Licenses / Inspektime/Licenca СЕЧЕЊЕ НЕМАРКИРАНИ ДРВА https://transparency-watch.org/reports/view/881 Mon, 22 May 2017 11:50:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/881 41.4378 22.642743 Полиција / Police / Policia Kriminal vo AD X https://transparency-watch.org/reports/view/885 Mon, 22 May 2017 09:17:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/885 41.997346 21.427996 Судство / Judiciary / Gjyqësi Izgradba na objekt od lica bez firma https://transparency-watch.org/reports/view/880 Sun, 21 May 2017 11:08:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/880 41.997346 21.427996 Недвижности / Real Estate / Patundshmëri Moscaktimin e seancës të parë gjyqsore https://transparency-watch.org/reports/view/879 Fri, 05 May 2017 13:27:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/879 41.482922 22.092349 Судство / Judiciary / Gjyqësi Corruption - Justice https://transparency-watch.org/reports/view/875 Thu, 02 Mar 2017 23:59:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/875 41.997346 21.427996 Судство / Judiciary / Gjyqësi Судска корупција https://transparency-watch.org/reports/view/872 Thu, 16 Feb 2017 12:08:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/872 42.132289 21.725694 Судство / Judiciary / Gjyqësi Prijava za neregurallno konkurencija i korupcija https://transparency-watch.org/reports/view/871 Sun, 12 Feb 2017 23:25:00 GMT https://transparency-watch.org/reports/view/871 41.519757 20.5289 Судир на интереси / Conflict of interest / Konflikt interesash